Alusta siit

Välismaalastel on Indiasse reisimiseks vaja kehtivat viisat. Viisa on Saatkonna poolt väljastatav luba reisimiseks, viisa omajal on õigus reisida Indiasse ja viibida Indias. Viisa tüübid on erinevad ning viisa tüüp peab vastama reisi eesmärgile. Visa taotluse vastuvõtmine ei tähenda automaatselt viisa väljastamist. Viisa eest tasutud raha ei tagastata isegi kui viisat ei väljastata. Visa kehtivus algab viisa väljastamise päevast mitte reisi alguspäevast.

Üldised nõuded dokumentidele:

 • online taotlusvorm (täielikult täidetud, prinditud ja allkirjastatud);
 • pass mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud alates reisikuupäevast, passis peab olema vähemalt kaks vaba lehekülge viisa jaoks;
 • värviline passifoto mis on liimitud taotlusvormile (5 x 5 cm, valge taustaga, eestvaates);
 • muud kui Eesti ja Soome kodanikud, kes elavad Eestis või Soomes: kehtiva elamisloa koopia või mõni muu dokument, mis tõendab kui kaua taotleja on elanud Eestis/Soomes;
 • alaealised taotlejad: kirjalik nõusolek vanematelt et laps võib reisida Indiasse (inglise keeles).

Lisaks nendele võib Saatkond vajaduse korral nõuda muid lisadokumente, taotleja peab esitama need Saatkonna poolt nõutud kujul.

Viisa tüübist tulenevad nõuded:

1 turistiviisa (kuni 12 kuud)

 • viisa eest tasumist tõendav prinditud maksekviitung
 • pilet Indiast lahkumiseks
 • NB! Järjestikune Indias viibimine ei või olla pikem kui 90 päeva

2 turistiviisa (1-5 aastat)

 • pilet Indiast lahkumiseks
 • isiklik vestlus
 • biomeetriliste andmete andmine Saatkonnas
 • muud dokumendid Saatkonna äranägemise järgi
 • NB! Järjestikune Indias viibimine ei või kesta kauem kui 90 päeva.

3 äriviisa (kuni 12 kuud)

 • viisa eest maksmist tõendav prinditud maksekviitung
 • garantiikiri saatvalt ettevõttelt (kiri peab sisaldama soovitud viisa kestust ja indikeerima kes vastutab taotleja eest finantsiliselt)
 • nimeline kutse vastuvõtvalt ettevõttelt (mõlemad kirjad on kohustuslikud isegi kui kaks ettevõtet kuuluvad sama emaettevõtte alla)
 • NB! Järjestikune Indias viibimine ei või ületada 180 päeva

4 äriviisa (1-5 aastat)

 • garantiikiri ja nimeline kutse
 • isiklik vestlus
 • biomeetriliste andmete andmine Saatkonnas
 • muud dokumendid Saatkonna äranägemise järgi
 • NB! Järjestikune Indias viibimine ei või kesta kauem kui 180 päeva.

5 tööviisa

 • tööleping
 • nimeline kutse Indias asuvalt tööandjalt

6 konverentsi viisa

 • nimeline kutse Indiast
 • India Välisministeeriumi ja Siseministeeriumi poolt väljastatud kirjad konverentsi korraldajatele, et puuduvad vastuväited Indiasse tulekuks
 • konverentsi programm

7 üliõpilase viisa

 • vastuvõtmist tõendav kiri India koolist
 • kiri Eesti/Soome koolist (vahetusüliõpilastele)

8 muud viisad

 • muude viisatüüpide dokumentide osas palun kontakteeruge Saatkonnaga

Tähelepanu! Taotluseid ega lisadokumente ei tagastata taotlejale. Anna Saatkonnale koopiad ning säilita originaaldokumendid.

Viisa kehtivusaeg

Viisa kehtivusaja ja riiki sisenemiste arvu määrab Saatkond. Eesti ja Soome kodanikud saavad tavaliselt ühe aasta kehtivusega viisa, kuid see võib olla ka lühem. Üle ühe aasta pikkuse viisa taotlemise puhul ei maksta viisa tasu enne taotlemist. Pikaajalistele viisadele (üle 12 kuu) on erinõuded. Kontakteeruge Saatkonna viisa osakonnaga lisainformatsiooni saamiseks.

Nõuded fotole

Foto peab olema hiljuti tehtud, suuruses 5 x 5 cm ja valge taustaga. Näo pikkus peaks olema fotol umbes pool foto kõrgusest. Ise prinditud fotosid võib kasutada vaid juhul kui need on piisavalt teravad. Täpsemad juhised fotode kohta leiad siit.

Restricted Area Permit

Teatud India piirkondades on sisenemiseks lisaks viisale eraldi luba (näiteks Sikkim ja Andamani saared). India Saatkond saab väljastada maksimaalselt 14-päevase loa. Taotlusvormi leiate Saatkonna kodulehelt, loa eest võetakse eraldi tasu. Andamani saartele ja teistele looduskaitsealadele pääsemiseks on tavaliselt võimalik saada luba Indias, kus seda saab taotleda pikemaks ajaks väiksema tasu eest.

Vahepeatus Indias

Kui reisite läbi India mõnda teise riiki võite taotleda transiidiviisat. Transiidiviisat saab väljastada maksimaalselt 15 päevaks, transiidiviisa lubab järjestikuselt Indias viibida 72 tundi. Kui taotlete transiidiviisat tuleb taotlusele lisada lennupiletite koopiad. Kui tagasilend on samuti India kaudu võib juhtuda et transiidiviisa ei ole piisav ning selle asemel tuleb taotleda tavalist turistiviisat.

Viisa eest maksmine

Viisa eest maksmiseks kasuta pangaülekannet. Maksekviitung peab olema lisatud avaldusele. Maksekviitungil peab olema märgitud saaja konto number, makstud summa, masksmise peäv, arhiveerimistunnus ja selgitusse lisatav info.

Makse detailid:
Saaja: Embassy of India
Konto number: FI96 2066 1800 0174 23
BIC: NDEAFIHH
Selgitus: taotleja ees-ja perekonnanimi, viisa tüüp ja taotluse ID (FINH + kaheksa numbrit)

Viisa makset ei tagastata isegi kui avaldus lükatakse tagasi. Viisa andmine või sellest keeldumine on Saatkonna ainuotsus.

Biomeetrilised andmed

Biomeetrilised andmed (sõrmejäljed ja foto) võetakse 12-70- aastastelt välismaalastelt kes reisivad Indiasse.

Menetlusaeg

Menetlusaeg algab hetkest kui taotleja on esitanud kõik nõutud dokumendid Saatkonnale. Viisat võib taotleda kõige varem 8 nädalat enne reisi. Soovitatav on alustada viisa taotlemisega 4 nädalat enne reisi. Menetlusaeg võib käesolevast erineda.

 • Eesti ja Soome kodanikud: 3-4 tööpäeva (taotluste puhul mis esitatakse Saatkonnas koha peal), 3-4 nädalat (taotlused mis leakuvad posti kaudu)
 • muud: vähemalt üks nädal
 • kiirmenetlus: Sünnipärased Eesti ja Soome kodanikud võivad viisat taotleda kiirkorras kui muud taotluse tingimused on täidetud. Taotlusele tuleb lisada selgitus, mis põhjusel on vaja kiirmenetlusega viisat taotleda. Kiirmenetluse eest tuleb maksta eraldi tasu. Kiirmenetlus võtab aega poolteist tööpäeva.

Elektrooniline viisa

Lühikesteks reisideks on võimalik taotleda elektroonilist viisat. Taotlus täidetakse internetis, taotlusele lisatakse skanneeritud passikoopia ja foto. e-Viisa eest saab maksta internetis krediit-või deebetkaartiga. Vorm tuleb täita ja viisa eest maksta vähemalt neli päeva enne planeeritud reisi. e-Viisa taotlusi menetletakse Indias, taotleja saab otsuse e-posti teel. e-Viisat saab taotleda vaid kaks korda ühe kalendriaasta jooksul.

Rohkem informatsiooni e-Viisast ja selle nõuetest https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html