Aloita tästä

Intiaan matkustettaessa on anottava viisumia. Viisumi on matkustuslupa, jonka suurlähetystö myöntää hakemuksen perusteella ja joka oikeuttaa haltijansa vierailemaan Intiassa. Viisumityyppejä on erilaisia, ja viisumityypin on vastattava matkan tarkoitusta. Hakemuksen vastaanottaminen ei automaattisesti tarkoita, että viisumi myönnetään. Viisumimaksua ei palauteta, vaikka käsittelyn tuloksena olisi kielteinen päätös.

Viisumin voimassaolo alkaa myöntämispäivästä, ei matkustuspäivästä.

Yleiset asiakirjavaatimukset:

 • verkossa täytetty viisuminhakulomake, jonka hakija tulostaa ja allekirjoittaa;
 • passi, joka on voimassa vähintään kuusi kuukautta matkustuspäivänä ja jossa on vähintään kaksi tyhjää aukeamaa (HUOM! viisumi voidaan myöntää enintään passin viimeiseen voimassaolopäivään);
 • hakulomakkeeseen liimattu yksi värivalokuva (koko 5 x 5 cm, vaalea yksivärinen tausta, kasvot eivät saa täyttää koko kuvaa);
 • muut kuin Suomen ja Viron kansalaiset: kopio voimassa olevasta oleskeluluvasta tai muu todiste, josta käy ilmi, kuinka kauan hakija on asunut Suomessa/Virossa;
 • alaikäiset: vapaamuotoinen, kirjallinen lupa molemmilta vanhemmilta (englanniksi).

Näiden asiakirjojen lisäksi lähetystö saattaa tapauskohtaisesti pyytää muitakin liitteitä, jotka hakijan tulee toimittaa lähetytön vaatimalla tavalla.

Viisumityyppikohtaiset vaatimukset:

 • turistiviisumi (enintään 12 kk)
  • kuitti suoritetusta viisumimaksusta
  • paluulippu tai lentolippu pois Intiasta
  • Huom! Yhtäjaksoinen oleskelu enintään 90 päivän ajan.
 • turistiviisumi (yli 12 kk, enintään 5 vuotta)
  • paluulippu tai lentolippu pois Intiasta
  • henkilökohtainen haastattelu
  • biometristen tunnisteiden antaminen lähetystössä
  • muut lähetystön vaatimat liitteet
  • Huom! Yhtäjaksoinen oleskelu enintään 90 päivän ajan.
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!
 • businessviisumi (enintään 12 kk)
  • kuitti suoritetusta viisumimaksusta
  • allekirjoitettu takuukirje lähettävältä yritykseltä (kirjeessä tulee mainita, mille ajalle viisumia haetaan ja että lähettävä yritys vastaa kaikista matkan kustannuksista)
  • henkilökohtainen, allekirjoitettu kutsukirje kutsuvalta yritykseltä (kaksi kirjettä tarvitaan, vaikka yritykset kuuluisivat samaan konserniin)
  • Huom! Yhtäjaksoinen oleskelu enintään 180 päivän ajan.
 • businessviisumi (yli 12 kk, enintään 5 vuotta)
  • takuukirje ja kutsukirje
  • henkilökohtainen haastattelu
  • biometristen tunnisteiden antaminen lähetystössä
  • muut lähetystön vaatimat liitteet
  • Huom! Yhtäjaksoinen oleskelu enintään 180 päivän ajan.
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!
 • työviisumi
  • työsopimus
  • henkilökohtainen kutsukirje intialaiselta työnantajalta
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!
 • konferenssiviisumi
  • henkilökohtainen kutsu Intiasta
  • Intian ulkoasiainministeriön (MEA) ja sisäasiainministeriön (MHA) myöntämät luvat konferenssin järjestäjille
  • konferenssin ohjelma
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!
 • opiskelijaviisumi
  • hyväksymiskirje intialaisesta oppilaitoksesta
  • kirje suomalaisesta oppilaitoksesta (koskee vaihto-opiskelijoita)
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!
 • muut viisumit
  • tarkista muihin viisumityyppeihin vaaditut liitteet lähetystöstä
  • Älä maksa viisumimaksua etukäteen!

HUOM! Hakemuksia liitteineen ei palauteta. Pidä alkuperäiset liitteet itselläsi ja toimita hakemuksen mukana kopiot.

Viisumin kesto

Viisumin keston ja maahantulokertojen määrän päättää suurlähetystö. Suomen ja Viron kansalaisille viisumi myönnetään yleensä vuodeksi, mutta se voi olla myös lyhyempi. Viisumia voi hakea myös yli vuodeksi, jolloin viisumimaksua ei tule maksaa etukäteen. Yli vuoden mittaiseen viisumihakemukseen vaaditaan lisäliitteitä, joista hakija voi halutessaan tiedustella suurlähetystön konsuliosastolta.

Kuvavaatimukset

Intian viisumiin vaaditaan 5 x 5 cm:n värivalokuva, jossa on vaalea, yksivärinen tausta. Kasvojen korkeuden tulee olla noin puolet koko kuvan korkeudesta. Itse tulostetut kuvat kelpaavat hakemukseen vain, jos ne ovat riittävän teräviä. Yksityiskohtaiset kuvavaatimukset englanniksi, lyhyesti suomeksi.

Restricted Area Permit eli matkustuslupa rajatuille alueille

Joillekin alueille Intiassa vaaditaan viisumin lisäksi erillinen matkustuslupa (esim. Sikkim ja Andamaanit). Lähetystö voi myöntää luvan hakemuksesta enintään 14 päiväksi. Lupaa haetaan erillisellä hakulomakkeella, jonka voi ladata lähetystön verkkosivuilta. Luvasta peritään lisämaksu. Andamaaneille ja muille luonnonsuojelualueille lupaa voi yleensä hakea myös Intiasta, jolloin sen voi saada pidemälle aikavälille ja edullisempaan hintaan.

Välilasku Intiassa

Jos matkustat johonkin toiseen maahan Intian kautta, voit hakea transitviisumia. Transitviisumi voidaan myöntää enintään 15 päiväksi ja se oikeuttaa enintään 72 tunnin yhtäjaksoiseen oleskeluun Intiassa. Transitviisumia hakiessa tulee lomakkeen, passin ja valokuvan lisäksi esittää kopio lentolipuista. Jos myös paluulento on Intian kautta, transitviisumin kesto ei usein riitä, vaan on haettava tavallista turistiviisumia.

Viisumin maksaminen

Viisumimaksu maksetaan pankkisiirtona. Maksun todisteena tulee esittää kuittituloste, josta käyvät ilmi maksun saajan tilinumero, maksun suuruus, kirjauspäivä ja arkistointitunnus sekä kaikki viestikenttään syötetyt tiedot.

Pankkisiirtoon tarvittavat tiedot:
Maksun saaja: Embassy of India
Tilinumero: FI96 2066 1800 0174 23
BIC: NDEAFIHH
Viesti: hakijan koko nimi, viisumityyppi ja hakemusnumero (FINH+kahdeksan numeroa)

Maksuja ei palauteta, vaikka viisumia ei myönnettäisikään. Viisumin myöntämisestä päättävät Intian viranomaiset.

Biometriset tunnisteet

Biometriset tunnisteet (sormenjäljet ja valokuva) kerätään kaikilta Intiaan matkustavilta, 12–70vuotiailta ulkomaalaisilta.

Käsittelyajat

Hakemuksen käsittely alkaa, kun kaikki tarvittavat liitteet on toimitettu lähetystöön. Viisumia voi hakea enintään 8 viikkoa ennen matkaa, ja sitä kannattaa hakea viimeistään neljä viikkoa ennen matkaa. Käsittelyaika saattaa poiketa tässä ilmoitetusta.

 • Suomen ja Viron kansalaiset: 3–4 työpäivää (lähetystöön tuodut hakemukset), 3–4 viikkoa (postitse toimitetut hakemukset)
 • muut: vähintään viikko
 • pikakäsittely: Syntyperäiset Suomen ja Viron kansalaiset voivat hakea pikakäsittelyä hyväksytylle viisumihakemukselle. Tällöin tulee hakemuksen mukana toimittaa vapaamuotoinen, englanninkielinen perustelukirje ja maksaa erillinen pikaviisumimaksu. Pikakäsittely kestää 1,5 työpäivää.

Elektroninen viisumi

Lyhyille matkoille voi hakea elektronista viisumia (e-Visa). Viisumihakemus täytetään verkossa, ja siihen ladataan vaatimusten mukainen valokuva sekä hyvälaatuinen kopio passin henkilötietosivusta. Elektroninen viisumi maksetaan luottokortilla verkossa. Hakemus tulee täyttää ja maksaa viimeistään 4 päivää ennen matkaa. Hakemukset käsitellään keskitetysti Intiassa, ja päätös lähetetään hakemuksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Myönteinen päätös on matkustuslupa, joka tulostetaan matkalle mukaan ja esitetään maahan saavuttaessa maahantuloviranomaisille. Elektronista viisumia voi hakea korkeintaan kahdesti kalenterivuodessa.

Lisätietoa elektronisesta viisumista, kelpoisuudesta ja hakuprosessista: https://indianvisaonline.gov.in/evisa/tvoa.html